Դատական Պաշտպանություն

  • Պատվիրատուի կողմից ներկայացրած խնդիրների և դրանց հետ կապված նյութերի, փաստաթղթերի, պայմանագրերի և այլնի ուսումնասիրություն:
  • Իրավաբանական խորհրդատվության և ծառայությունների մատուցում ` կապված Պատվիրատուի իրավունքների և պարտականությունների հստակեցման և պաշտպանության հետ՝ իրավունքի բոլոր ճյուղերում` քրեական, քաղաքացիական և վարչական։
  • Համապատասխան անձանց և մարմինների հետ բանակցությունների վարում` Պատվիրատուի իրավաբանական խնդիրները կամ հարցերը լուծելու նպատակով։
  • Անհրաժեշտության դեպքում, Պատվիրատուի շահերի պաշտպանության նպատակով համապատասխան միջնորդությունների, դիմումների, հայցադիմումների (կամ բողոքների) ներկայացում ՀՀ դատարաններ, ինչպես նաև Պատվիրատուի ներկայացում համապատասխան դատական վարույթների ժամանակ:
  • Դատական բոլոր նիստերին մասնակցություն և Պատվիրատուի շահերի պաշտպանություն, որպես նրա լիազոր ներկայացուցիչ (որպես տուժողի ներկայացուցիչ, հայցվոր, պատասխանող, երրորդ անձ):

Գրանցվել Խորհրդատվության