Հարկային Իրավունք, ԵԱՏՄ Օրենսդրություն

  • Գլխավոր
  • Հարկային Իրավունք, ԵԱՏՄ Օրենսդրություն
  • Հարկային և մաքսային օրենսդրության ուսումնասիրություն, խորհրդատվությանիրավաբանական եզրակացության տրամադրում:
  • Հարկային ռիսկերի բացահայտում, գնահատում և շահավետ իրավական լուծման առաջադրում:
  • Հարկային և մաքսային մարմինների հետ իրավահարաբերություններում ներկայացուցչություն:
  • Հարկային և մաքսային մարմինների որոշումների, գործողությունների և անգործության, այդ թվում՝ վերջիններիս կողմից կայացված: տուգանքների, տույժերի վարչական ակտերի բողոքարկում, վիճարկում վարչական և դատական կարգով:
  • Հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայցադիմումների գործերով շահերի պաշտպանություն դատարանում:
  • Մաքսային մարմինների հետ վեճերով շահերի պաշտպանություն, այդ թվում՝ դատարաններում:
  • Մաքսային մարմինների կողմից «հսկիչ» գների ապօրինի կիրառման հարցերով շահերի պաշտպանություն:

Գրանցվել Խորհրդատվության