Պայմանագրային Իրավունք

ԲՈԼՈՐ տեսակի պայմանագրերի ուսումնասիրություն, կազմում ՝ այդ թվում.

  • Մատակարարման,  բեռնափոխադրման,  համատեղ գործունեության, հավատարմագրային կառավարման և ֆրանչայզինգի, պահանջի իրավունքի զիջման, հանձնարարության և գործակալության, աշխատանքների կատարման և ծառայությունների մատուցման և այլ բնույթի պայմանագրերի կազմում, ուսումնասիրություն, ռիսկերի գնահատում,
  • Առաքման փաստաթղթերի ձևակերպում,
  • Միջազգային բեռնափոխադրումների վերաբերյալ խորհրդատվություն,
  • Մատակարարման, բեռնափոխադրման պայմանագրերի կատարման ընթացքում պատճառված վնասի, այդ թվում՝ ապրանքներին հասցված վնասների հատուցում:

Գրանցվել Խորհրդատվության